Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /data/www/preuvenemert.nl/www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Deprecated: Required parameter $per_page follows optional parameter $orderby in /data/www/preuvenemert.nl/www/wp-content/plugins/visual-form-builder/admin/class-entries-list.php on line 120 Deprecated: Required parameter $per_page follows optional parameter $orderby in /data/www/preuvenemert.nl/www/wp-content/plugins/visual-form-builder/admin/class-forms-list.php on line 166 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /data/www/preuvenemert.nl/www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Algemene informatie & voorwaarden

Algemene informatie & voorwaarden

Preuvenemert Broenssem 2022

Algemene informatie & voorwaarden

Het Preuvenemert Broenssem 2020 vindt plaats op zondag 28 juni van 12.00u – 18.00u op de Ouwe Mert, Dorpstraat te Brunssum.
Net als voorgaande jaren is er na afloop van het evenement gelegenheid voor de bezoekers en standhouders om na te borrelen onder het genot van een drankje en gezellige muziek (tot uiterlijk 21.00u).

Tijdens het Preuvenemert Broenssem kunnen de bezoekers genieten en proeven van lokale hapjes en drankjes, als ook andere lokale producten van hobbyisten en ondernemers uit Brunssum en omstreken.

Wil je deelnemen?

Lees dan onderstaande informatie en de algemene voorwaarden door en vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.

Algemene informatie

> Het Preuvenemert Broenssem biedt plaats aan 35-40 food en non-food stands. 
> De organisatie zorgt voor een divers aanbod van stands en producten.
> De organisatie zorgt voor muziek en kinderanimatie. 
> Alle deelnemende standhouders krijgen een vermelding op de website en op Facebook, met een link naar de eigen website.

De standplaats

Inschrijving en informatie standplaats
> Inschrijven voor het Preuvenemert Broenssem gaat uitsluitend via de website, middels dit formulier.
> Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld.
> Alle ingevulde gegevens worden alleen door de organisatie gebruikt.
> Als standhouder kun je inschrijven met je eigen foodtruck óf een marktkraam reserveren.
> De organisatie biedt de standhouder met een (markt)kraam een standplaats met kraam, inclusief 1 stroomaansluiting (230V: max. 3500W).
> De organisatie biedt de standhouder met een foodtruck een lege standplaats inclusief 1 stroomaansluiting (230V: max. 3500W) of krachtstroom (indien aangevraagd).
> Afmetingen van een standplaats zijn 4 x 2,5 meter.
> De (markt)kraam heeft een afmeting van 4 x 2,5 meter en wordt geleverd met een wit dekzeil en 5 klemmen.
> De standhouder dient zijn/haar stand zelf de decoreren.
> Na afloop van het evenement dient de standhouder de (markt)kraam te ontdoen van het witte zeil en deze netjes op te vouwen.
> De standhouder dient zich te houden aan de toegezegde afmetingen per standplaats. Dit mag niet op eigen initiatief worden uitgebreid, tenzij dit vooraf in overleg met de organisatie geschiedt en hiervoor betaald wordt.
> De standhouder verkoopt alleen de producten die hij/zij heeft ingevuld op het inschrijfformulier; afwijkingen ten allen tijden in overleg met de organisatie.
> De organisatie draagt zorg voor zo veel mogelijk diversiteit onder de standhouders. Je inschrijving wordt o.a. gecheckt op uitstraling, originaliteit en aanbod van producten. Stuur daarom foto’s van je stand/foodtruck of (verkoop)producten mee bij inschrijving. Deze foto’s kunnen bovendien worden gebruikt voor reclame van je bedrijf op de website of Facebook pagina van het Preuvenemert Broenssem.
> Informatie over andere inschrijvingen wordt niet verstrekt.
> Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de voorwaarden en ben je bekend met de algemene informatie.

Inschrijfkosten
> Voorafgaand aan het evenement voldoe je het inschrijfgeld. 
> De inschrijfkosten voor 1 non-food standplaats bedraagt € 35,-.
> De inschrijfkosten voor 1 food standplaats bedraagt € 45,-.
> Inschrijfgeld is inclusief kosten standplaats, 1 stroomaansluiting (230V/3500W), mogelijkheid tot het plaatsen van een sta-tafel en tenslotte reclame/vermelding op de website en Facebook pagina van het Preuvenemert Broenssem.
> Een extra stroomaansluiting of eventueel verdere uitbouw van de standplaats (denk aan sta-tafels, terras) brengt extra kosten (€ 2,50 per item) met zich mee en gebeurt ten allen tijden in overleg met de organisatie. 
> Het inschrijfgeld wordt gefactureerd en dient uiterlijk 2 weken na de factuurdatum voldaan te zijn op de bankrekening van de organisatie.
> Het bankrekeningnummer van de organisatie is NL 31 RBRB 0930 6935 23 t.n.v. Stichting Preuvenemert Broenssem. 
> De organisatie heeft het recht de inschrijving te laten vervallen indien betaling niet binnen 2 weken geschiedt. In eerste instantie zal per mail een betalingsherinnering worden gestuurd.

Technische voorwaarden m.b.t. de standplaats
> De standhouder volgt vooraf en ten tijden van het evenement de instructies van de organisatie op.
> De organisatie bepaalt de indeling van het evenemententerrein en de toewijzing van de stands. 
> Standhouders kunnen niet onderling van plaats wisselen, tenzij dit in overleg met de organisatie gebeurd. 
> Het is niet toegestaan om motorvoertuigen tijdens het evenement te parkeren bij de standplaats, behalve tijdens het opbouwen en afbreken van de standplaats. 
> De standhouder is voor het parkeren van zijn/haar motorvoertuig aangewezen op omliggende (openbare) parkeerterreinen. 
> Het evenemententerrein dient 30 minuten voor aanvang van het evenement vrij te zijn van motorvoertuigen. 
> Iedere standhouder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar stand. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstal en/of beschadigingen van welke aard dan ook. 
> De organisatie biedt geen opslag van materialen en goederen. 
> De organisatie zorgt voor stroomaansluitingen. Gebruik van eigen aggregaat door de standhouder dient te worden overlegd met de organisatie. 
> De organisatie zorgt voor een watertappunt. Een eigen watervoorziening bij de standplaats is niet mogelijk. 
> Stroom wordt enkel aangesloten na keuring van de elektrische aansluiting door de organisatie. 
> De standhouder dient bij gebruik van open vuur en/of gas installatie zelf te zorgen voor blusapparatuur (denk aan brandblusser en/of blusdeken).
> De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen met voertuigen op het terrein. 
> De organisatie is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie en voor eventuele schade in welke vorm dan ook, welke voor de standhouder mocht ontstaan. 
> Elke handelswijze strijdig met de richtlijnen van de organisatie, de gemeentelijke regelgeving, de individuele overeenkomst en alle gedragingen welke de orde, rust en de veiligheid op het evenement verstoren, kan verwijdering van de standhouder tot gevolg hebben. De organisatie kan hierbij een beroep doen op handhaving van de gemeente Brunssum. 
De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan vallen ten laste van de betreffende standhouder. 
> De standhouder dient met het opruimen van de stand te wachten tot het einde van het evenement (18.00u).

Kosten afdracht

BonBonnen
> Bezoekers betalen tijdens het evenement met BonBonnen voor directe consumpties; dat wil zeggen voor producten die ter plekke genuttigd worden.
> Aankopen voor thuis kunnen contant of met BonBonnen afgerekend worden; de standhouder is vrij om hierin zelf een keuze te maken.
> De bezoekers betalen per hele BonBon € 2,00 en per halve BonBon € 1,00.
> De organisatie keert per ingenomen BonBon € 1,90 uit aan de standhouder (95%).
> De BonBonnen kunnen aan het einde van de dag worden ingeleverd bij de organisatie.
> De organisatie telt het aantal ingeleverde munten, in het bijzijn van de betreffende standhouder.
> De organisatie zorgt ter plekke voor een factuur of bon.
> Beide partijen (organisatie & standhouder) tekenen voor het aantal munten en het hieraan gekoppelde bedrag.
> De organisatie zal uiterlijk binnen 5 werkdagen per bankrekening aan de standhouder uitbetalen.

Algemene richtlijnen voor standhouders

> De organisatie bepaalt samen met de gemeente Brunssum de openingstijden van het Preuvenemert Broenssem.
> De standhouder voldoet aan de geldende voorschriften en eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
> De standhouder is ten allen tijden verantwoordelijk voor goede hygiëne van de (verkoop) producten.
> De standhouder dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de organisatie, gemeente Brunssum, brandweer en politie.
De brandweer kan mogelijk veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel onveilig materiaal afkeuren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor afkeuring door de brandweer.
> Het is niet toegestaan om, zonder overleg met de organisatie, de standplaats en een deel daarvan door te ‘verkopen’ of te verpachten aan andere partijen.
> Drank (zowel non-alcoholisch als licht alcoholisch) voor consumptie tijdens het evenement wordt door de hoofdsponsor verkocht aan de bezoekers.
De verkoop van drank, ter directe consumptie, door overige standhouders is niet toegestaan, tenzij dit vooraf in overleg en met goedkeuring van de organisatie is afgesproken.
> Het (gratis) laten proeven van drank is wel toegestaan.
> Het gebruik van eigen geluidsinstallaties is niet toegestaan. De organisatie zorgt voor muziek en entertainment.
> De standhouder dient zelf ook rekening te houden met een slecht-weer-scenario.

Schade en schoonmaak

> De standhouder zorgt zelf voor het schoonhouden van de standplaats.
> De standhouder laat de standplaats schoon achter, lees; laat geen afval achter ( eigen afval dient meegenomen te worden).
> De standhouder dient de ondergrond van de standplaats schoon op te leveren; vrij van mogelijke vet- en olievlekken. Als achteraf blijkt dat gemaakte vlekken met de reguliere schoonmaak niet kunnen worden verwijderd, dan worden de extra kosten in rekening gebracht bij de betreffende standhouder.
> In geval van vervuiling en/of schade aan het terrein kunnen eventuele herstelkosten in rekening worden gebracht bij de betreffende standhouder.
> De organisatie zorgt voor het schoonhouden van het evenemententerrein en de toiletvoorzieningen.

Aansprakelijkheid en verzekering

> Deelname aan het Preuvenemert Broenssem geschiedt op eigen (ondernemers)risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weersomstandigheden of voor schade geleden door bezoekers en/of derden.
> Goederen die zich bevinden op het evenemententerrein en bijbehorende terreinen zijn voor rekening en risico van de standhouder. De organisatie zal zich hiervoor niet verzekeren.

Annulering

> Bij voorspelling van extreme weersomstandigheden of anderszins onvoorziene omstandigheden tot 1 uur voor het evenement kan het evenement worden afgelast.
> Indien een uur voor aanvang van het evenement een standhouder diens standplaats niet in gebruik heeft genomen, wordt dit beschouwd als een annulering van deelname. De organisatie kan deze standplaats in dat geval eventueel aan andere standhouders ter beschikking stellen. De annulerende standhouder blijft in dit geval de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd aan de organisatie.
> Indien de standhouder zijn/haar inschrijving wil annuleren zal de organisatie annuleringskosten in rekening brengen.
> De annuleringskosten zullen als volgt in rekening worden gebracht:
50 % van het totaal verschuldigde bedrag vanaf inschrijving t/m 14 dagen (2 weken) voorafgaand aan het evenement.
100% van het totaal verschuldigde bedrag bij minder dan 14 dagen voorafgaand aan het evenement.
> Een wijziging van deelname door de standhouder dient schriftelijk aan de organisatie te worden ingediend.

De rechten en plichten in deze algemene informatie en voorwaarden zijn niet limitatief. De organisatie zal ten allen tijde deze voorwaarden kunnen aanvullen of aanpassen aan de situatie en biedt ruimte voor overleg.

CONTACT

Stichting Preuvenemert Broenssem

Karel Doormanstraat 13 6443 SB Brunssum

+31 610428390/ +31 627012781

info@preuvenemert.nl